Wat is de Acugraph?

De Acugraph is een digitale meridianen scan (computergestuurde meting) die inzicht geeft in je energie (Qi) balans en in welke organen een disbalans hebben. Een disbalans in de organen kan een oorzaak of voorbode zijn van gezondheidsklachten, vermoeidheid of stress.

Oosterse wijsheid combineren met Westerse technologie.

Hoe werkt de Acugraph?

Het gebruik van de AcuGraph in de praktijk: Het menselijk functioneren hangt af van het energetisch vermogen (Qi) van het lichaam om zowel fysische als psychische componenten op een zo goed mogelijke manier te laten werken. Het energetisch vermogen is niet alleen een optelsom van de hoeveelheid energie die we bezitten, maar  is ook een kwestie van de verdeling van de verschillende soorten energie in ons lichaam. Deze twee samen bepalen in hoeverre we gezond zijn.

Een goede verdeling van onze energie zorgt ervoor dat we goed kunnen presteren en fit blijven. De hoeveelheid energie is gemakkelijk te achterhalen. Indien we ons fit voelen hebben we voldoende energie. Indien we ons moe en lusteloos voelen, hebben we een tekort aan energie. Maar hoe dikwijls komt het niet voor dat we ons wel fit voelen, maar dat we toch te kampen krijgen met tal van problemen.

Vragen die kunnen beantwoord worden door een meting via de AcuGraph. Via Digital Meridian Imaging (computergestuurde meting) kunnen we de verdeling van de energie in ons lichaam meten.

De energiebalans in de organen

Hoe gaat een energetische screening in zijn werk? Via een meetstaaf die is aangesloten op de computer meten we de huidweerstand van de 12 bronpunten van elke meridiaan. Meridianen zijn de kanalen die ons lichaam met energie (Qi) voorzien. In de praktijk komt dit erop neer dat er 12 punten gemeten worden aan de handen en 12 punten aan de voeten (6 aan de rechterkant en 6 aan de linkerkant). Deze korte test (het testen zelf duurt amper 2 minuten) wordt geanalyseerd en via berekeningen visueel in kaart gebracht op de computer.

De energiebalans in de vijf elementen

Het grote voordeel van de AcuGraph is dat het een objectieve meeting is die de verdeling van de energie (Qi) in ons lichaam perfect visualiseert.

Door te meten en zelf bij te sturen ben je instaat om blijvende vitaliteit en gezondheid te verkrijgen

Wat is het resultaat van de meting? Na de meting verschijnt onmiddellijk op het scherm een grafiek die de verdeling van de energie (Qi) in elke meridiaan in kaart brengt. Via verschillende vormen van interpretatie kan ik als therapeut precies tonen aan de patiënt hoe het gesteld is met zijn energieniveau. Eén daarvan is de P.I.E. (Personal Integrated Energy), het persoonlijk energieniveau die een combinatie is van de hoeveelheid energie en de verdeling van die energie in de meridianen. Dit wordt uitgedrukt in één getal.

De persoonlijke integrale energie score

Maar naast de PIE, kunnen we ook de verdeling van energie volgens de vijf elementen, volgens Yin-Yang, volgens de orgaanklok en volgens verschillende ratio’s weergeven.

Energie niveau, -stabiliteit, balans Yin/Yang & Shen/Jing

Na een uitleg door de therapeut krijgt u het rapport mee zodat u dit thuis nog eens rustig kan bekijken en nalezen.

De resultaten van deze meeting worden gebruikt in de BOCAM- Therapie en BOCAM-PreScan.


Reacties zijn gesloten.