Het Programma

Runningtherapie is een 12 weken durend programma waarbij u 1 keer per week in groeps- verband en wordt begeleid door runningtherapeut Ruud Tielsema.

Deze periode wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin er kort kennis wordt gemaakt en welk doel er zal worden nagestreefd. Naast de wekelijkse groepstraining wordt van u verwacht dat u 2 a 3 keer per week zelfstandig gaat oefenen aan de hand van een door ons verstrekt trainingsschema. Hierin zullen ook de ademhalings- en TaiChi oefeningen opgenomen worden.

Na 6 en 12 weken evalueren we de resultaten, hoe de cursus is verlopen en hoe we hier een passend vervolg op kunnen geven.

Een vervolg kan zijn dat je zelfstandig verder gaat, je aansluit bij een regulier loopgroep, naar een sportschool gaat of verder gaat met runningtherapie

<- Voor Wie?           Praktische zaken Runningtherapie ->

Reacties zijn gesloten.